Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)สำหรับจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปะร่วมสมัย ระหว่างศิลปินไทยกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Artist Residency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐เมษายน ๒๕๖๗ เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

วันที่  

22/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ