คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI กับ 7 นักเขียนมืออาชีพ

วันที่  

30/05/67

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI ปี 2567 เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนติดเครื่องมือเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพยุค AI นั้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามประเภทงานเขียน 5 ประเภท ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยติดต่อที่เบอร์ 0 – 2209 – 3760 เวลา 09.00 – 16.30 น. ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ