ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

วันที่  

11/05/65

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ