ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง

วันที่  

11/05/65

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ