คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (สอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงาน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่  

25/06/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ