ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่  

01/06/64

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ