ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : ประกาศรายชื่อกฏหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายฯ

วันที่  

27/03/63

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ