ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการผลิตสารคดีสั้น ชุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมโคราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่  

26/04/62

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ