Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมนสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอิตาลี

วันที่  

26/01/60

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ