คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่างและกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ

วันที่  

05/04/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ