Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ

วันที่  

24/08/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ