Facebook Logo

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสศร.

วันที่  

10/03/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ