ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประเภทโครงการทั่วไป) รอบที่ ๑

วันที่  

26/03/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ