คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

08/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ