คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

02/01/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ