คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-18.30 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหารฯ และคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนศิลปินและผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ