คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมี นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนาผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์