คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบเครื่องแต่งกายภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบเครื่องแต่งกายภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายศิริชัย ทหรานนท์ นายบัญชา ชูดวง นายอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์