คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมความร่วมมือในโครงการ Thailand Biennale, Korat 2021

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางสาวสมพร พานทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสาวอัจจิมา กวีญาณ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้ประชุมหารือกับ Ms. Eve Lubin, Counsellor for Culture and Cooperation Mr. Thierry Bayle, Cultural Attaché และนางสาวจันทร์จิรา กิ่งก้านนาค เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวโดยการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านเครือข่ายและช่องทางสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ร่วมกัน

แชร์