คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมร่วมจัดเทศกาลไหมไทยที่สเปนปี 2018

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ประชุมร่วมกับ นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด และนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเรื่องการจัดเทศกาลไหมไทยที่ประเทศสเปนในปี ๒๕๖๑

แชร์