คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม(โบราณสถาน/รุกขมรดกของแผ่นดิน/ถนนสายวัฒนธรรม/งานวัด) โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและอนุกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์