คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่หารือ โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศ.ดร.บุษกร บินฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งหารือ โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่างยั่งยืน” โดยมี ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ