คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๗ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๒๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายโรจน์ งามแม้น ประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และมีนางสุรีรัตน์ สวัสดี หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๗ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๒๘ โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ที่ทำการสำนักพิมพ์ไทยโพสต์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ