คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ โดยมีนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานกรรมการฯ นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาและกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมรับทราบแผนงานและโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายซอฟต์พาวเวอร์ ๑๑ สาขา ได้แก่ ๑. เฟสติวัล ๒. ท่องเที่ยว ๓. อาหาร ๔. ศิลปะ ๕. ออกแบบ ๖. กีฬา ๗. ดนตรี ๘. หนังสือ ๙. ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ ๑๐. แฟชั่นและ ๑๑. เกม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การขับเคลื่อนนโยบาย ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์ ( One Family One Soft Power (OFOS) และการจัดงาน THACCA SPLASH : SOFT POWER FORUM ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ภายในงานมีกิจกรรมจัดแสดงและเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ๑๑ สาขา เช่น การจัดแสดงรถแห่เทียนพรรษา ขนาด ๑๒ เมตร การจัดแสดงผลงานศิลปะมูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท เวทีมวยกลางกรุง การแสดงดนตรี การจัดแสดงอาหารไทย นิทรรศการและการเสวนาวิชาการ เป็นต้น อีกทั้ง มีกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของต่างประเทศ ได้แก่ อิตาลี และเกาหลีใต้

แชร์