คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ มหกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจและนำงานศิลปะร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว มาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยน พัฒนาเครือข่ายศิลปินและองค์กรศิลปะในระดับนานาชาติ
สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandbiennale.org/

แชร์