คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช ๒๕๖๖ “Miscellany of Khon Project” เตรียม Soft Power “โขน” อวดสายตาชาวโลก ณ ประเทศฝรั่งเศสและโคลอมเบีย

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช ๒๕๖๖ “Miscellany of Khon Project” โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์โครงการฯ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นายตีแยรี เบย์ล ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นายจิตติ ชมพี ผู้อำนวยการโครงการฯ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องจัดแสดง ชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยบูรณาร่วมกับคุณจิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จัดทำโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการนำเสนอการแสดงในรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาฎศิลปินชาวไทย เพื่อผลักดัน Soft Power ของไทย จากองค์ความรู้เรื่องโขน ภายใต้กิจกรรม อาทิ การเสวนา และฉายภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon ,การบรรยายและสาธิตการแสดงในหัวข้อเกร็ดโขน การแสดงร่วมสมัย School of Ganesh, การเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการภาพถ่าย เกร็ดโขน และการประชุมเชิงปฏิบัติการการแสดงโขนจากศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เทคนิคและองค์ความรู้ด้านการออกแบบการแสดงร่วมสมัย เป็นต้น ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ผ่านนโยบายการฑูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีกำหนดการจัดแสดง ณ เมืองลารอแชลและเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเมืองซานเตียโกเดกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ภายใต้งาน Bienal International de Danza de Cali โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ