Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการเเสดงกิจกรรมบนเวที งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม “เตรียมการจัดการเเสดงกิจกรรมบนเวที งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖” โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นับเป็นปีพิเศษงานกาชาด ๑๐๐ ปี เชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึง…ที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์และความสุขจากการได้มาเที่ยวงานกาชาด กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สวนลุมพินี

แชร์