คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ 2023 (Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023) ณ หอสมุดนิลเซนเฮส กรุงเทพฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ 2023 (Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023) ณ หอสมุดนิลเซนเฮส์ โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม Ms.Ping Kitnikone เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย Mr.Vicente Cacho รองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย Mr.KURIYAMA Masayuki ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และนางสาวนลิน วนาสิน นายกสมาคมหอสมุดนิลเซนเฮส์

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับหอสมุดนิลเซนเฮส์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดงานเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุดนิลเซนเฮส์ สโมสรสมาคมอังกฤษและบริเวณโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างนักเขียนในแถบภูมิภาคอาเซียนกับนักเขียนชื่อดังระดับโลก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมในประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมหนังสือของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นในระดับนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียน เสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเขียน การบรรยาย และการอ่านบทกวี เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากนักเขียนนานาชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ที่มีต่อประเด็นทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสำหรับเด็ก ตลอดจนการเวิร์กชอปเกี่ยวกับศิลปะ และการจัดฉายภาพยนตร์อีกด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ