ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอศิลป์แห่งชาติ รัชดา

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอศิลป์แห่งชาติ รัชดา โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้อำนวยการ​กองกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ รัชดา กรุงเทพฯ

แชร์