Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ