คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว “เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ” ปักหมุด ๖ วัดสำคัญจังหวัดเชียงราย

วันที่  

03/05/66

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต พร้อมรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมดังกล่าว มุ่งพลิกโฉมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน แหล่งโบราณสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาภายในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างโอกาสและสร้างงานแก่คนในชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม พาหนะ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น

โดยเส้นทางสักการะพระบรมธาตุ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุภูเข้า ซึ่งถือเป็น Land Mark ของอำเภอเชียงแสน และยังมีวัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย วัดพระธาตุดอยเขาควาย อำเภอเมือง ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ