คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริม สนับสนุนขยายเครือข่าย เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ งาน และกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ