ผอ. สศร. ลงพื้น จ. เชียงราย ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ อ. เมือง จ. เชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และสำรวจพื้นที่ที่จะใช้จัดแสดงผลงานศิลปะในโครงการ ฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ และ หอศิลป์ร่วมสมัย แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย (CIAM)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ