ผอ.สศร. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 40คน ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โฮเทล กทม.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ