คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ นายธเนศ กิตติธเนศวร และนายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน อาทิ พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระพุทธชินราช ณ ศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลพระภูมิ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระพิฆเนศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรมครู ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และศาลตา-ยาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี

แชร์