ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพื้นที่และติดตามการดำเนินงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๔๕ น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพื้นที่และติดตามการดำเนินงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM) โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM) หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum : CIAM) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานหอศิลป์ในประเทศและจังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อรองรับผลงานศิลปะ ศิลปิน และผู้สนใจงานศิลปะจากทั่วโลก ให้ได้รับรู้ประสบการณ์ทางศิลปะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แชร์