คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (4DNA) ณ โรงแรม แพลทินั่ม โฮเทล ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีนายกฤษฎา บุญมา เจ้าของกิจการโรงแรม และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงแรม แพลทินั่ม โฮเทล เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ของจ.ระยอง ที่นำผลการถอดรหัสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ อ.ปลวกแดง ไปออกแบบและประกอบธุรกิจโรงแรมจนประสบความสำเร็จ

แชร์