ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (4DNA) ณ โรงแรม แพลทินั่ม โฮเทล ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีนายกฤษฎา บุญมา เจ้าของกิจการโรงแรม และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงแรม แพลทินั่ม โฮเทล เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ของจ.ระยอง ที่นำผลการถอดรหัสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ อ.ปลวกแดง ไปออกแบบและประกอบธุรกิจโรงแรมจนประสบความสำเร็จ

แชร์

Share on facebook
Share on twitter