ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ เร่งขับเคลื่อนการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่

– พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทย ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 อดีตกำลังพลของนายพลเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำจีนที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุงตีแตกและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานยังบริเวณดอยแม่สลองเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว

– พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ในอดีตเคยเป็นฐานทัพกองกำลังขุนส่า นักรบกู้ชาติรัฐฉานที่ได้รับฉายาราชายาเสพติดโลก นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

– ตลาดแม่สาย อำเภอแม่สาย สำรวจวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการค้าบริเวณเหนือสุดของประเทศไทยติดกับชายแดนประเทศเมียนมา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ