คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ เร่งขับเคลื่อนการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่

– พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทย ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 อดีตกำลังพลของนายพลเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำจีนที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุงตีแตกและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานยังบริเวณดอยแม่สลองเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว

– พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ในอดีตเคยเป็นฐานทัพกองกำลังขุนส่า นักรบกู้ชาติรัฐฉานที่ได้รับฉายาราชายาเสพติดโลก นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

– ตลาดแม่สาย อำเภอแม่สาย สำรวจวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการค้าบริเวณเหนือสุดของประเทศไทยติดกับชายแดนประเทศเมียนมา

แชร์