คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน ลงพื้นที่เพื่อเดินหน้าการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่

– วัดร่องขุ่น และหอศิลป์แทนคุณ เพื่อสำรวจสถานที่สำหรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลกลางของ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

– ดอยดินแดง สำรวจบ้านศิลปินของ อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินอาวุโสด้านเซรามิกของจังหวัดเชียงราย

– ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับการนำเสนองานศิลปะร่วมสมัยในบริบทของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Subregion: GMS)

– Chiang Rai Art Museum มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แชร์