คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้ลงพื้นที่ กับทีมงานและนักออกแบบ คุณเอก ทองประเสริฐ เพื่อเก็บองค์ความรู้ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561   นางสาวสุวิมล  วิมลกาญจนา

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้ลงพื้นที่ กับทีมงานและนักออกแบบ คุณเอก ทองประเสริฐ  เพื่อเก็บองค์ความรู้ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear ได้แก่

1.  ร้านเรือนไหม  (คุณทัศนีย์ สุรินทรานนท์) หมู่บ้านกระทม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการถ่ายทำ/สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการฯ  และนักออกแบบเครื่องแต่งกาย ถึงความเป็นมาของไหมทองสะเร็น (ไหมของจังหวัดสุรินทร์)  การทำงานด้านผ้ากับระบบเครือข่าย ความต้องการของตลาด แรงบันดาลใจในการออกแบบ  การเลือกใช้ผ้า จุดเด่น แนวคิดในการสร้างสรรค์ผ้าแนวใหม่ๆ /การทอ  ตลอดจนการนำผ้าไหมมาต่อยอดในการออกแบบใหม่ๆ ฯลฯ

2. กลุ่มทอผ้าไหมโบราณบ้านด่านเจริญ (อาจารย์บันเทิง ว่องไว) ต.กระเทียม อ.สังขละ จ. สุรินทร์ เกี่ยวกับ เทคนิคการมัดย้อมโดยสืบทอดลายมาจากบรรพบุรุษ ใช้วิธีการทับสีตามภูมิปัญญาเดิม แต่มาแปลงสีให้มีความทันสมัยขึ้น หวานขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงลายผ้าอาจจะเอามาใส่ตรงกลาง เพื่อให้ลายแตกต่าง ไม่ซ้ำกับแบบเดิม

แชร์