ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 2 ณ สยาม

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๕ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ ณ สยาม ร่วมกับ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ

แชร์