ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการประชุมคณรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
– กิจกรรมในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอัลวาเรซ เทพนคร บุรีรัมย์
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยบุรีรัมย์ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “เสน่ห์ผ้าไทยบุรีรัมย์
สี่ชาติพันธุ์” การเดินแฟชั่นผ้าไทยบุรีรัมย์ 4 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทย-กูย /
ไทย-ลาว / ไทย-เขมร และ ไทย-โคราช และการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
– กิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ช่วงเช้า
เข้าร่วมการประชุมรับฟังผลการดำเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งประกอบด้วย ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัด 1 และปลายบัด 2 และติดตามความคืบหน้าในการ
เตรียมการเสนอชื่ออุทยานประวติศาสตร์พนมรุ้งขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกต่อยูเนสโก ทั้งนี้ รมต.วธ. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้เยี่ยมชมร้านค้าและร้านขายของฝาก ของที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยาน
ช่วงบ่าย
ตรวจเยี่ยมชมปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหนองหงส์ และร้านค้า ร้านของฝาก ของที่ระลึก บริเวณรอบๆ ปราสาท
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม และต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ณ ถนนคนเดินเซราะกราว

แชร์