คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ”การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)”

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ”การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)” โดยมี นาย คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2017 นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของนายคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ผู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลาหลายปี อีกทั้งยังได้ลงมือทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ตีความคำสอน นำมาถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปแบบของผลงานศิลปะที่งดงามบนผืนผ้าใบ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว) แบ่งเป็น 4 นิทรรศการย่อย ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ATTA Gallery ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. – 12 มิ.ย 2565 ครั้งที่ 3 ณ Numthong Art Space ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2565 ครั้งที่ 4 ณ Part IV 31st Century Museum of Contemporary Spirit ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2565ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่ Website : www.ocac.go.thwww.rcac84.com# โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #

แชร์