ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำผลงานประติมากรรม “กอดฉันให้แน่น” (Hold Me Close) ของหลุยส์ บูร์ชัวร์ มาส่งคืนยังจังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผลงานประติมากรรม “กอดฉันให้แน่น” (Hold Me Close) ของหลุยส์ บูร์ชัวร์ มาส่งคืนยังจังหวัดกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบผลงาน ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ ผู้แทนศิลปิน และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก โดยผลงานประติมากรรม “กอดฉันให้แน่น” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยืมจากจังหวัดกระบี่ไปตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ภายใต้โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาในช่วงเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565

แชร์