คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินโครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง – งู (ดอยสะโง้) ณ Sridonmoon Art Space ดอยสะโง้

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินโครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง – งู (ดอยสะโง้) ณ Sridonmoon Art Space ดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่จะนำผลงามาจัดแสดงที่ หอศิลป์Sridonmoon Art Space ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมได้ร่วมหาแนวทางร่วมกับศิลปินในการผลักดันจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

แชร์