ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ จ. เชียงราย ร่วมหารือผู้เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเตรียมการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กราบนมัสการท่าน ว.วชิรเมธี (พระเมธีวชิโรดม – พระมหาวุฒิชัย) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พร้อมงสำรวจพื้นที่วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ. เมือง จ. เชียงราย ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดแสดงผลงานงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมหารือร่วมกับนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย กรรมการสมาคม ศิลปินในพื้นที่ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัมนธรรมจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่เกี่ยวกับการงานฯ การเตรียมการจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการบริหารสิทธิประโยชน์ในการจัดงาน เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์