คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมพิธีเปิด “พาวิลเลียนร่วมสมัยเชียงรายเมืองศิลปะ” ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมพิธีเปิด “พาวิลเลียนร่วมสมัยเชียงรายเมืองศิลปะ” ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ ฝูงบิน 416 จัดโดยสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ในการนี้ ผอ. สศร. ได้กล่าวถึงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รวมทั้งให้กำลังใจศิลปิน และทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงาน โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รอง ผวจ. เชียงรายเป็นประธานเปิดงาน นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ศิลปิน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงพาวิลเลียนในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงงานศิลปะและภาพวาด wall art การแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าจากศิลปินในพื้นที่ด้วย

แชร์