คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญๆ ในไตรมาสที่ 4 ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2 /2567 โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญๆ
ของหน่วยงานในสังกัด และนำเสนอแผนการดำเนินงาน โครงการต่างๆ ในไตรมาสที่ 4

ทั้งนี้ ผอ.สศร.ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งขอให้ทุกคนยึดถือระเบียบปฏิบัติการแต่งกายชุดข้าราชการ ทุกวันจันทร์ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

แชร์