คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ครบรอบ ๗๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ครบรอบ ๗๒ ปี โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) กรมศิลปากร ผู้แทนกรมศิลปากร นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้แทนกรมการศาสนา นางสาวเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

แชร์