คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการที่จะสามารถเชื่อมโยงกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.คณะผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าพบ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการที่จะสามารถเชื่อมโยงกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์